Ιωάννης Παρίσης

 

Έτος γέννησης: 1983

Γνώσεις

 Πιστοποίηση  Εξειδίκευση Γλώσσες
  IbiLogo
Βασική κατάρτιση 
στη γευσιγνωσία του καφέ
United Kingdom flag 32   

 

Προϋπηρεσία

  1. Πρακτική Άσκηση στην Εθνική Τράπεζα (5 μήνες) 

Επίδειξη

Φωτογραφίες

.